Mpq Programing

O čem je programování ?

Co je programování, o čem je, čím se zabívá a k čemu je vůbec dobré.

Programování je činnost, která zahrnuje tvorbu algoritmu a programu. Algoritmem rozumíme obecný postup řešení dané úlohy. Program je zápis algoritmu ve zvoleném programovacím jazyce.

Programem (algoritmem) nemusí být nutně počítačový program — programy jsou např. i návody k použití, recepty v kuchařkách apod.

 

Programování lze obecně rozdělit do několika rovin.

 

Existují v podstatě dva způsoby vývoje software.

Kaskádový

Kaskádový způsob je jeden z prvních způsobů vývoje softwaru a probíhá prakticky ve sledu:
Návrh (analýza) → programování → nasazení u zákazníka (údržba).

S důrazem na to že jednotlivé části se neprolínají a jedna navazuje na druhou.

Iterační

Dnešní moderní programování vychází z principu, že při psaní mohou vzniknout chyby (a vznikají), a dále z toho, že některé myšlenky je vhodné si ověřit v praxi, než se zahrnou do projektu. Proto se využívá postup:
Návrh (analýza) → programováni → testování.

S důrazem na to, že tyto tři části mohou probíhat současně. Např. Programátor si chce ověřit funkčnost návrhu, a proto vytvoří tzv. „minimální implementaci“ dané části (programování předbíhá návrhu). Nebo se při testování zjistí, že datová prostupnost aplikace je nižší než požadovaná, a proto se daná část přeprogramuje. V ideálním případě se testování účastní i zákazník, který zhotovení programu zadal. Z tohoto principu pak vychází a dále ho rozšiřují další metody: Aspektové – Agilní – Extrémní.

Text částečně převzat z wikipedie.

                                                                                                             Lukáš 18

 

 

Žádné komentáře